13 september 2019

Bidrar till försköning av trafikmiljön i centrala Göteborg

700 meter rostfri syrafast plåt med laserskurna detaljer! 

Det är Steeltechs bidrag för att försköna trafikmiljön i centrala Göteborg. Uppdraget ingår i projektet E45, Lilla Bommen-Marieholm som beställts av Trafikverket och förverkligas av Peab. Onekligen ett udda uppdrag för Steeltechs vidkommande – men ett erkännande av företagets tekniska kunnande.

Projektet i fråga syftar till att anpassa E45 till en ny älv- och bangårdsförbindelse, exploateringen av Gullbergsvass och en framtida utformning av Marieholmsmotet. Ombyggnaden av E45, Lilla Bommen-Marieholm, innebär en nedsänkning av E45 mitt inne i centrala Göteborg, mellan Stadstjänaregatan och Falutorget. Leden ska sänkas ner ca 6 meter längs en sträcka på ca 700 meter. Halva sträckan kommer dessutom att överdäckas, vilket skapar möjlighet för bebyggelse ovan tunneltaket.

Längs med själva nedsänkningen, som kantas av en stödmur, ville beställaren förhöja upplevelsen genom att klä in den gråa betongen med tålig plåt som dessutom laserskurits med ett göteborgspräglat motiv – i detta fall Göteborgs vägnät sett ovanifrån. Mellan själva plåten och betongen kommer belysning att monteras för att förstärka intrycket ytterligare. Något som kommer att synas mycket väl – inte minst kvälls- och nattetid.

– Vårt uppdrag har varit att ta fram tre meter höga plåtar i rostfri syrafast plåt i sektioner om 21 meter. Totalt handlar det om två gånger 350 meter av laserskuren plåt för att täcka både norra och södra sidan av nerfarten, berättar Björn Sjölin.

Ytterligare dimensioner i uppdraget har varit att skapa borrmallar för att kunna borra in ca 7000 slagankare med gängstång som ska få plåtarna att hänga ihop och dessutom linjera med varandra – något som varit ett precisionsarbete i sig.

Med hjälp av Swea Group, en Göteborgsbaserad underentreprenör, så ligger även monteringen med i projektet som leds av Patrik Strandberg, försäljningschef på Steeltech.

– Uppdraget visar att vi har hög kompetens inom en rad olika områden. Vi hoppas också kunna dra lärdomar och erfarenheter genom att medverka i denna typ av projekt, säger Björn.

För tillfället pågår framställning av plåtarna som avropas ut till lilla bommen efter hand som montörerna färdigställer på plats.

Hela entreprenaden i fråga ska vara färdigställd i maj 2021 och har då gett en högre trafiksäkerhet i området samtidigt som det skapar möjligheter till central stadsutveckling.

BILDTEXT

De nya plåtarna, med ett motiv föreställande Göteborgs vägnät, är utskurna med hjälp av laser. En imponerande syn – inte minst kvälls- och nattetid då belysningen är tänd mellan plåten och stödmuren.