7 december 2022

En insats för Ukraina

Föreningen Vinden Second Hand tog nyligen initiativ till att, tillsammans med Campus i Alingsås och eleverna där, tillverka kaminer till det krigsdrabbade i Ukraina nu så här inför vintern. Vi på Steeltech fick då en förfrågan, om vi kunde bistå med någon form av hjälp – och givetvis ställde vi upp för att bidra till detta behjärtansvärda projekt. Och det med rostfri plåt för tillverkningen av kaminerna. I samband med tillverkningen hölls även en auktion på Vinden Second Hand för att generera ytterligare intäkter för frakt och tillverkning av ännu flera kaminer till de nödställda. Vår förhoppning är att kaminerna ska bidra till värme och hopp hos våra medmänniskor i Ukraina.