7 december 2022

En mässa med mersmak

Det gav årets upplaga av Fastfood & Café & Restaurant Expo i Malmö onekligen för Steeltech – många besökare, intressanta leads och inte minst genom avtrycket man gjorde i södra delen av Sverige.

– Vårt mål med mässan var att tillsammans med Electrolux Professional, som vi är Excellence Partner till, synas i södra Sverige med vårt erbjudande och därmed bli mer kända på marknaden. Något jag tycker att vi uppfyllde med råge, säger en nöjd Richard Thomson, Sales Manager på Steeltech.

– Lägg därtill att vi fick planterat vårt Made in Sweden-koncept, vilket väckte såväl uppmärksamhet som gillande bland besökarna.

Utöver ett 70-tal leads genererade mässan också många givande möten med folk i branschen. Extra roligt var att Steeltechs nya säljare i södra Sverige, Christer Askerot, fanns med i montern för att knyta kontakter.

– Christer har ju lång erfarenhet i branschen och är därmed ett välkänt ansikte, vilket skapade extra intresse för oss och det vi hade att erbjuda, förklarar Richard.

Totalt besöktes mässan av drygt 3.000 personer under två intensiva dagar, och dessa gav mässan ett betyg om 8,8 på en 10-gradig skala. Onekligen ett bra betyg.

Enligt Richard var det en bra blandning på plats av representanter från såväl den privata som offentliga sektorn och den allmänna uppfattningen var positiv, trots det rådande läge på marknaden. Något som ger Steeltech extra råg i ryggen vid kommande kontakter med intressenterna på marknaden.

– Vi har kommit till södra Sverige för att stanna. Mässan var vår introduktion på marknaden och vi blev väl mottagna, vilket känns både kul och stärkande, avslutar Richard.

Fakta FFCR Malmö 2022

  • 3102 besökare.
  • 98% vill komma åter.
  • 85% uppgav att de avgör eller påverkar inköp.
  • 93% svarade att de var nöjda eller mycket nöjda med sitt besök.
  • 79% uppgav att de inom det närmaste året kommer att göra ett inköp.
  • 8,8 av 10. Det landade mässans slutbetyg på hos besökarna.