9 maj 2022

Excellence Partner till Electrolux Professional

Steeltech i Alingsås AB har alltsedan årsskiftet inlett ett nära samarbete med Electrolux Professional såsom Excellence Partner i Skåne, Småland och Blekinge. Utöver rollen som återförsäljare kommer Steeltech även att utföra garantiservice på Electrolux Professionals storköksprodukter.

– Vi på Steeltech är givetvis mycket glada över förtroendet. Med detta steg fördjupar vi det långvariga samarbete, som vi idag har med Electrolux Professional. Vi kommer närmare kunden och kan leverera ett komplett erbjudande med tillverkning av produkter, projektering, installation och service, säger Steeltechs VD Björn Sjölin.

Steeltech är alltsedan starten 1998 ett företag där produktutveckling och kundanpassning är en viktig del av vår affärsidé. Vi har historiskt sett valt att inte ha någon egen säljorganisation, utan enbart sålt till försäljningsbolag eller återförsäljare.

För att komma närmare kunden, och därmed bättre förstå kundens önskemål, har det en längre tid funnits en strävan om att sälja produkterna direkt till slutkund. Vi har sett det som ett naturligt steg för att kunna leverera bättre produkter och tjänster. Allt för att leva upp till visionen att ”Steeltech skall förenkla kundens vardag”.

Electrolux Professional å sin sida har sett över sin återförsäljarorganisation och ändrat sin strategi till att söka ”kompletta” återförsäljare, som kan hantera hela produktens livscykel – från försäljning till service.

Sammantaget har detta lett till att Steeltech vid årsskiftet tecknat ett avtal med Electrolux Professional om att vara Excellence Partner till dem. Det innebär att Steeltech numera är en fullservicepartner som kan erbjuda hela Electrolux Professionals produktutbud. Vi har tillgång till full support från Electrolux, inklusive Showkitchens i Stockholm, Köpenhamn och Venedig. Vi projekterar, säljer, installerar och servar storköksutrustning och kyla till restauranger och offentliga förvaltningar.

I vår fabrik i Alingsås tillverkar vi produkter för storkök och livsmedelsindustri. Genom Excellence-avtalet får vi en unik kompetens, där vi projekterar kompletta kök både avseende köksutrustning, kylinstallation och kyla i köket. Steeltech väljer sedan den bästa produktmixen från Electrolux Professional, Scotsman ismaskiner, egentillverkade Steeltechprodukter samt produkter från utvalda kvalitetsleverantörer. Vår serviceenhet installerar och lämnar över ett färdigt kök till brukaren och ser sedan till att produkterna får service och periodiskt underhåll under hela sin livslängd. Med andra ord – en komplett leverans under hela produktens livslängd, vilket förenklar kundens vardag.