24 mars 2020

Information angående COVID-19

För Steeltechär hälsan hos våra anställda och våra leveranser till dig som kund av högsta prioritet. För att säkerställa servicenivån har vi genomfört flera åtgärder. Alla tjänstemän jobbar hemifrån och medarbetare i produktionen har utspridd arbetstid för att minimera antalet kontakter och risken för smitta. Vi ökar också våra inköp av undermaterial för att säkerställa leveranssäkerheten.

Det kan vara svårt att nå vissa av oss på telefon, varför mail är säkrast – och där svarar vi som vanligt.

För närvarande har vi inga leveransförseningar beroende på COVID-19-situationen.

Vi har däremot långa leveranstider på diskmaskiner på grund av hög orderingång, men på grytor och kringutrustning är leveranstiderna de normala.

Hos många av våra leverantörer i Europa och med tanke på situationen där kan vi förvänta oss leveransförseningar på undermaterial beroende på COVID-19 åtgärder, och stängda gränser m.m.Om läget förändras uppdaterar vi informationen på vår webbplats och genom utskick.

Med hopp om förståelse och ett fortsatt gott samarbete.

Ledningen vid Steeltech