26 juni 2023

Komfortkyla på Clarion Hotel Winn i Gävle

För tillfället pågår första etappen av fyra med att installera komfortkyla på hotellrummen på Clarion Hotel Winn i Gävle. På plats finns Steeltech för att ombesörja leverans och installation.

I kölvattnet av det pågående ombyggnadsprojektet på Clarion Collection Hotel Bergmästaren i Falun har ett nytt liknande projekt inletts på Clarion Hotel Winn i Gävle. Nu är det fokus på att förse merparten av rummen på hotellet med komfortkyla. Även här pratar vi om ett fläktluftskylsystem för bättre inneklimat och då i form av Hotellapparat Aurora Kompakt-ECM. Systemet garanterar låg ljudnivå, snabb individuell temperaturanpassning, lång livslängd och enkel service. Kyleffekten vid 20 dB (A) är hela 1,3 kW.

Steeltech ansvarar för totalleverans och installation av kylan och arbetet utförs med egen personal på plats, samt med lokalt kontrakterade underentreprenörer. Beställare är Thomaz Nordh, fastighetschef på Winn Hotel Group AB, och arbetet inleddes i april/maj i år och ska via fyra etapper vara helt färdigt i december 2024. Parallellt med installationen av komfortkylan pågår även renovering av hotellrummen.

Clarion Hotel Winn är ett av Gävles största hotell med totalt 220 hotellrum, konferens- och mötesrum, bar, restaurang och relaxavdelning med gym och pool.

– Vi var mycket nöjda med Steeltechs insats i Falun, varför det föll sig naturligt att de fick ta sig an även detta projekt, då det i stort sett är väldigt likt det i Falun, säger Thomaz Nordh på Winn Hotel Group AB.

– Vi är givetvis mycket stolta och glada över att ha fått detta prestigeuppdrag. Det visar att våra kunder är nöjda med såväl våra produkter som leveranser, säger Mats Jernsand på Steeltech.