18 december 2023

Koncept för energieffektivisering

Steeltech brinner för energieffektiv matlagning, energieffektiva produkter och energieffektiva byggnader. Vi vill helt enkelt vara med och hjälpa våra kunder att förenkla sin vardag – från projektering till färdigt projekt. Just därför har vi tagit fram ett koncept för energieffektivisering av hotell.

EU har sedan länge ett direktiv för energieffektivitet (2012/27/EU). Enligt direktivet är alla medlemsstater skyldiga att sätta upp nationella mål, som stödjer direktivet. I mars 2023 enades Europarådet och Europaparlamentet om nya skärpta mål för 2030.

De nya målen innebär stora utmaningar för vår bransch. Det handlar dels om produkters energieffektivitet, dels om energieffektiv matlagning samt byggnaders energiprestanda.

I Sverige har vi fått varmare somrar med återkommande värmeböljor, vilket ger ökade krav på kyld inomhusmiljö.

Steeltech har jobbat fram ett koncept för energieffektivisering av hotell. Genom ett system med ”våt kyla”, dvs ett *brine-system, som cirkulerar i byggnaden – i kombination med ett comfortaggregat i varje hotellrum, skapar vi ett behagligt klimat. Systemet fungerar även när det behövs som bäst, dvs när det är som varmast och fuktigast.

Systemet har smarta energieffektiva funktioner, som gör att vi tar full kontroll över klimatet i rummet. Värmen stängs automatiskt av, när kylan går igång. Har hotellet kortläsare, stängs kylan av när gästen lämnar hotellrummet. Och om det finns ett utbyggbart bokningssystem kan vi kyla de rum, som är bokade för dagen.

Har staden/kommunen centralkyla ansluter vi till den. Fastigheten får då en minskad eleffekt per kvm, dvs en bättre energieffektivitet.

Finns det inte någon centralkyla levererar en anpassad kylmaskin ett naturligt köldmedium.

Konceptet som sådant har visat sig mycket framgångsrikt, och Steeltech färdigställer nu två projekt med totalt ca 250 hotellrum i Gävle och Falun. Vi tittar även på ett antal nya hotellprojekt runt om i landet.

* Ett brine-system är ett köldbärarsystem, I hotellen används vanligt vatten som köldbärare och pumpas runt i rörsystem till receptive Hotell Apparat.