7 mars 2023

Nytt kök och ny matsal på Finnvedens Gymnasium

För tillfället pågår ett intensivt arbete med att bygga om kök och matsal på Finnvedens Gymnasium i Värnamo. Steeltech finns med som en viktig underentreprenör, när det gäller storköksutrustning i alla dess former.

Beställare i det aktuella projektet är Värnamo kommun, och Steeltech är anlitade såsom underentreprenör till byggentreprenören BAB Bygg AB.

– Man kan säga att arbetet är uppdelat i ett antal olika faser, säger Caroline Almberg Kangas som är anbudsansvarig på Steeltech.

– Under hösten 2022 inleddes projektet med att ”blåsa ut” hela enheten för att förbereda för renoveringen. Vi tog då hand om sådan utrustning, som ansågs kunna återanvändas, och servade denna för att förvara den och sedan återinstallera den. Det handlade bland annat om en stor Granuldiskmaskin, sex kombiugnar, en 80-liters blandningsmaskin, fyra kokgrytor och ett mattransportskåp plus diverse vagnar samt bänkar och bord, förklarar Caroline.

Nästa steg i processen var att rita upp det nya köket och serveringsdelen i matsalen och förse dessa enheter med rätt utrustning. Detta i form av bland annat varumottagning, renseri, kall- och varmkök, diskrum med tillhörande rulljalusi och serveringslinjer i matsalen. Till detta kan adderas komplett hyllinredning till kyl- och frysrum, torrförråd samt städ- och kantinförråd.

Sista delen är själva installationsfasen, som enligt Caroline, kommer att påbörjas i maj och lagom till att alla elever börjar den nya terminen hösten 2023 ska allting stå färdigt.

– Projektet som sådant är omfattande, då vi pratar om ett stort gymnasium med drygt 1.200 elever. Utöver själva renoveringsdelen har det också handlat om asbestsanering, ny layout och nya ytskikt. Extra roligt i sammanhanget är att vi kan bidra till en mer hållbar renovering genom att återanvända delar av den befintliga utrustningen, avslutar Caroline.