26 juni 2023

Stora besparingar med rätt diskmaskiner

Genom att välja rätt diskmaskin till din verksamhet finns stora besparingar att göra sett till både energi, miljö och ekonomi. Steeltech har sedan många år ett nära samarbete med Hildebrand Industry där vi erbjuder industridiskmaskiner för diskning av lastbärare inom många verksamheter.

Just nu är det en ”boom” på marknaden vad gäller större diskmaskiner inom livsmedelsindustrin. Många har insett vikten av diskmaskiner, som både uppnår en optimal effektivitet och sänker driftskostnaderna – på samma gång som den aktivt skyddar miljön.

Och på det här området har vi på Steeltech, i nära samarbete med Hildebrand Industry, lösningen – och det i form av Combiflex diskmaskin. Med Combiflex diskmaskin erbjuder vi en energieffektiv rengöring med bästa resultat.

För att spara miljön går livsmedelsindustrin ifrån engångsemballage och ersätter det med platsemballage som returneras till producenten där de diskas innan nästa leverans. Combiflex är en del i kedjan som minskar användandet av engångsmaterial och därmed bidrar till den cirkulära ekonomin. I Combiflex diskar du med fördel lådor, pallar, formar och brickor. Vi erbjuder såväl standardmaskiner som skräddarsydda maskiner med integrerade värme- och energibesparande system samt övervakningsprocesser för effektivare diskning.

Maskinen saluförs under varumärket Hildebrand, men tillverkas hos Steeltech med kvalitetsstämpeln Made in Sweden.

Vill du veta mer? Kontakta Björn Sjölin på 0708-66 89 32 alternativt bjorn.sjolin@steeltech.se, så förmedlar vi kontakten vidare till Hildebrand Industry.

Läs mer på: www.hildebrandindustry.ch