Entreprenad för storkök och restaurang

Inget uppdrag är för stort eller för litet för Steeltech. Vi genomför din köksinvestering som antingen en total- eller en utförandeentreprenad, dvs vi projektleder, levererar, installerar, driftsätter ditt kök samt utbildar er personal.

Energitjänster

Tillsammans med dig som kund och vårt nätverk av leverantörer hjälper vi dig att skapa ett inomhusklimat av hög kvalitet och med lägre energiförbrukning. Vi inventerar statusen i din fastighet samt tar fram förslag på åtgärder, som minskar energiförbrukningen. Vi kan regelverken och med oss bygger du upp din energieffektivitet på lång sikt.