Projektering för nytt storkök

Behöver du ett nytt storkök eller vill bygga om din befintliga restaurang? Vi hjälper dig med förstudie och layoutförslag. Vill du få hjälp med planritning, elevationsritning, 3D-ritning samt positionslista? Vi samarbetar med ett flertal storkökskonsulter.