26 juni 2023

Utmärkelse till Steeltech

Som tack för ett värdefullt och framgångsrikt samarbete såsom auktoriserad Electrolux Professional Partner erhöll Steeltech nyligen en utmärkelse av just Electrolux Professional.

Steeltech är sedan drygt 18 månader Excellence-partner till Electrolux Professional. Det innebär att vi på Steeltech är en fullservicepartner, som kan erbjuda hela Electrolux Professionals produktutbud. Vi har därmed full tillgång till support från Electrolux, inklusive Showkitchens i Stockholm, Köpenhamn och Venedig. Steeltech projekterar, säljer, installerar och servar storköksutrustning och kyla till restauranger och offentliga förvaltningar inom ramen för samarbetet.

– Vårt huvudfokus under den första tiden har legat på att bygga upp en organisation och skapa kontakter i södra Sverige. Utöver rollen som återförsäljare utför vi även garantiservice på Electrolux Professionals storköksprodukter, säger Björn Sjölin.

– Utmärkelsen är ett bevis på att Electrolux Professional tror på oss och vårt koncept, vilket är mycket glädjande. Vi befinner oss fortfarande i en uppbyggnadsfas – inte minst vad gäller att skapa relationer på marknaden – men trots utmanande tider har vi visat goda resultat, varför jag ser framtiden an med stor tillförsikt, säger Björn Sjölin.

Vill du veta mer om innebörden kring Excellence Partner – tveka inte att ta kontakt med säljare Richard Thomson på telefon 0739-35 31 42 alternativt via mail richard.thomson@steeltech.se.