7 december 2022

VD har ordet

2022 närmar sig slutet och det har varit ett utmanande år med stora störningar i komponentleveranserna. Under året har också orosmolnen tornat upp sig med höjda räntor, rusande inflation, stigande energipriser, krig i Ukraina med mera. Störningarna i leveranskedjorna kommer att fortsätta att vara en utmaning under 2023. Likaså kostnadsökningarna, som kommer att fortsätta. För att motverka detta, och kunna erbjuda våra kunder korta leveranstider, har vi på Steeltech kraftigt ökat våra lagernivåer på råmaterial och komponenter. Vi kommer under 2023 fortsätta att arbeta fokuserat med produktionseffektivitet för att motverka externa kostnadsökningar.

På den positiva sidan ser jag att efterfrågan håller i sig. Vi går in i 2023 med en orderstock på över 30 miljoner, vilket är all time high!

Under 2023 kommer vi också att lansera ett flertal nya produkter.

Inom produktgruppen transportsystem lanserar vi ett nytt sortiment av bricktransportörer, vilket kommer att öka flexibiliteten och möjligheten att designa effektiva och kostnadseffektiva diskrum.

Steeltech Industridiskmaskiner genomgår också en facelift, där sortimentet standardiseras. PLC-styrning med distribuerade I/O både på Siemens och Allen Bradleys plattform, diskmoduler med frekvensstyrda 7,5 kW pumpar, värmepumpslösningar för att spara maximalt med energi. Steeltech Industridiskmaskiner levererar rena och torra diskgods i treskift 365 dagar om året med lägsta förbrukning av vatten, diskmedel och energi.

Våra kokgrytor kommer att få ett nytt interface med 10” touchpanel. Interfacet kommer att innehålla nya och spännande funktioner inom energieffektivitet, service, uppkoppling mot internet och användbarhet. Allt för att varje dag kunna producera goda, näringsriktiga måltider med minsta möjliga energiförbrukning.

”Made in Sweden med fokus på hållbarhet”

Jag vill passa på att önska alla medarbetare, partners och kunder en God Jul och ett Gott Nytt År!

Björn Sjölin, CEO